آبرسانی و خوردن آب یکی از مهمترین عوامل برای داشتن عملکرد سالم و خوب در بدن است. دستیابی به آبرسانی سالم به معنای پیش بینی کمبود آب و مصرف حداقل میزان توصیه شده آب در روز است. در  مقاله بررسی 5 عملکرد حیاتی آب در بدن انسان و فواید خوردن آب را توضیح خواهیم داد.

آب نقش های مختلفی را در بدن انسان ایفا می کند. توزیع مواد مغذی، حمل مواد زائد و تنظیم دمای بدن از جمله عملکرد هایی است که آب در آنها دخالت دارد.همه عملکرد هایی که آب در آنها نقشی انجام می دهد برای سالم ماندن ضروری هستند.با این حال، باید به سطح میزان آب در زمان هایی که افت آن افزایش می یابد مانند: روزهای گرم و یا در طول تمرین، توجه بیشتری کرد. سعی کنید در این زمان ها قبل از اینکه به تشنگی دچار شوید آب مصرف کنید تا کم آبی شما جبران شود.

تاثیر خوردن آب در عملکرد های بدن انسان

بدن انسان از مقدار بسیار زیادی آب درست شده است. خوردن آب در خدمت عملکرد های حیاتی بدن است، مانند :

  • حیات و زندگی سلول ها

خوردن آب، برای درستی عملکرد سلول ها لازم است: آن را به ترکیب سلول ها وارد می کند.

  • واکنش شیمیایی و متابولیکی

با فعال شدن واکنش هیدرولیز، آب در تجزیه بیوشیمیایی آنچه خورده ایم شرکت می کند(پروتئین، چربی و کربوهیدرات).این یکی از واکنش های بسیاری است که آب در آن درگیر است.

  • حمل مواد مغذی و حذف مواد زائد

آب به عنوان یک مولکول اصلی خون باعث انتقال مواد مغذی به سلول می شود.در واقع مواد مغذی توسط خون منتقل می شوند. آب نیز، به عنوان یک حمل کننده، به روند دفع مواد زائد از طریق ادرار کمک می کند.

  • تنظیم دمای بدن با خوردن آب

آب دارای ظرفیت گرمای زیادی است که به تغییرات دمای بدن در محیط گرم و یا سرد کمک می کند. آب بدن را قادر می سازد تا حرارت را هنگامی که درجه حرارت محیط بالاتر از دمای بدن است، آزاد کند: در این زمان شروع به عرق کردن می کنیم، و تبخیر آب از طریق پوست باعث می شود بدن به صورت کارآمدی به خنک شود.

آب، قلب حیات است. به همین دلیل است که انسان بیشتر از چند روز نمی تواند بدون آب زندگی کند.امیدواریم با 5 عملکرد حیاتی آب در بدن انسان – فواید خوردن آب آشنا شده باشید. به یاد داشته باشید که نوشیدن آب سرد می تواند عملکرد هایی که آب در بدن انجام می دهد را دچار اخلال کند. 8  خطر پنهان نوشیدن آب سرد را مطالعه کنید.

هر روز حدود 1.5 لیتر یا 8 لیوان آب بنوشید. برای خوردن آب دارای برنامه باشید. نوشیدن آب را به هیچ وجه به زمانی که تشنه می شوید موکول نکنید.

شما با خوردن آب چه تغییراتی را احساس کرده اید ؟ تجربه خود را با دیگران به اشتراک بگذارید. مقاله  بررسی 5 عملکرد حیاتی آب در بدن انسان و فواید خوردن آب با دوستان و اعضای خانواده خود به اشتراک بگذارید تا سطح سلامت دوستان و خانواده خود را افزایش دهید.