9 نوشیدنی مفید برای سم زدایی الکل از بدن و پاکسازی کبد

معمولا پس از مصرف الکل، بدن دچار اختلال و کمبود هایی می شود. شما می توانید با استفاده از ۹ نوشیدنی برای سم زدایی الکل از بدن و پاکسازی کبد کمبود های بدن خود را برطرف کنید. این دستور ها نیز علاوه بر سم زدایی الکل از بدنمی توانند در پاکسازی کبد  بسیار موثر باشند. سم...

معرفی 4 تکنیک برای پاکسازی بدن از الکل و پاکسازی کبد

شاید آخرین چیزی که هنگام پاکسازی بدن از الکل یا پاکسازی کبد به آن فکر می کنید غذا خوردن باشد . اما از آنجایی که الکل ارتباط مستقیمی با توانایی بدن شما برای پردازش و متابولسیم مواد مغذی خاص دارد، بسیار مهم است که شروع این سم زدایی با تغذیه موادی باشد که در تنیجه مصرف...