معرفی 4 تکنیک برای پاکسازی بدن از الکل و پاکسازی کبد

شاید آخرین چیزی که هنگام پاکسازی بدن از الکل یا پاکسازی کبد به آن فکر می کنید غذا خوردن باشد . اما از آنجایی که الکل ارتباط مستقیمی با توانایی بدن شما برای پردازش و متابولسیم مواد مغذی خاص دارد، بسیار مهم است که شروع این سم زدایی با تغذیه موادی باشد که در تنیجه مصرف...