بررسی 5 عملکرد حیاتی آب در بدن انسان و فواید خوردن آب

آبرسانی و خوردن آب یکی از مهمترین عوامل برای داشتن عملکرد سالم و خوب در بدن است. دستیابی به آبرسانی سالم به معنای پیش بینی کمبود آب و مصرف حداقل میزان توصیه شده آب در روز است. در  مقاله بررسی 5 عملکرد حیاتی آب در بدن انسان و فواید خوردن آب را توضیح خواهیم داد. آب نقش...
نوشیدن آب سرد و بررسی ۸ عدد از خطرات پنهان و مضرات آن

نوشیدن آب سرد و بررسی ۸ عدد از خطرات پنهان و مضرات آن

هیچ چیز مثل یه لیوان آب یخ، نمی تونه حال آدم و توی تابستان جا بیاره. اما بعد از خواندن مقاله نوشیدن آب سرد و بررسی ۸ عدد از خطرات پنهان و مضرات  آن احتمال داره قبل از خوردنش، یکم بیشتر فکر کنید و سلامتی بدن را اولویت قرار دهید. زمانی که من برای اولین بار این مقاله را...