آیا می دانید رژیم زیبای خفته یا همان رژیم لاغری با خواب چیست؟

آیا می دانید رژیم زیبای خفته یا همان رژیم لاغری با خواب چیست؟

رژیم زیبای خفته یا همان رژیم لاغری با خواب چیست؟ در چه ساعتی از روز، خورد و خوراک شما به حداقل ممکن می رسد ؟ درست حدس زدید. زمانی که خوابیده ایم. خواب اساس رژیم زیبای خفته است. چرا که نه، به جای اینکه  خودتان را غذاب بدهید و گرسنگی بکشید تا لاغر شوید، بخوابید و...