ما همه جا هستیم 

هر موقع هر کاری داشتی ما مثل کوه پشتت هستیم. آدرس دفتر، شماره تلفن، شماره همراه پشتیبان و راههایی که می تونی باهامون ارتباط برقرار کنی رو این زیر گذاشتیم. 

شماره تلفن :

0313-660-5609

پاسخگویی از ساعت ۸ الی ۱۳

۰913-411-8501

پاسخگویی از ساعت ۱۷  الی ۲۳

آدرس دفتر اصلی:

اصفهان – چهارراه سپهسالار – روبری ایستگاه تاکسی – جنب کافی شاپ بارنیکو – درب کِرِم رنگ – دفتر مرکزی حوروس فیت – طبقه اول 

ایمیل:

Horosfit@gmail.com 
Admin@horosfit.com

ما همه جا هستیم 

هر موقع هر کاری داشتی ما مثل کوه پشتت هستیم. آدرس دفتر، شماره تلفن، شماره همراه پشتیبان و راههایی که می تونی باهامون ارتباط برقرار کنی رو این زیر گذاشتیم. 

شماره تلفن :

0313-660-5609

پاسخگویی از ساعت ۸ الی ۱۳

۰۹13-411-8501

پاسخگویی از ساعت ۱۷  الی ۲۳

آدرس دفتر اصلی:

اصفهان – چهارراه سپهسالار – روبری ایستگاه تاکسی – جنب کافی شاپ بارنیکو – درب کِرِم رنگ – دفتر مرکزی حوروس فیت – طبقه اول 

ایمیل:

Horosfit@gmail.com 
Admin@horosfit.com

فرم تماس

  • لطفا عدد انگلیسی وارد کنید