رژیم زیبای خفته – رژیم لاغری با خواب

رژیم زیبای خفته – رژیم لاغری با خواب

در چه ساعتی از روز، خورد و خوراک شما به حداقل ممکن می رسد ؟ درست حدس زدید.زمانی که خوابیده ایم. خواب اساس رژیم زیبای خفته است. چرا که نه، به جای اینکه  خودتان را غذاب بدهید و گرسنگی بکشید تا لاغر شوید، بخوابید و استراحت کنید و البته وزن کم کنید. در این پست به رژیم...