فرم استخدام

فرم استخدام پشتیان فروش مرحله 1 از 4 25% نام نام نام خانوادگی جنسیتزنمردتاریخ تولدلطفا عدد انگلیسی وارد کنید .آدرستلفن همراهلطفا عدد انگلیسی وارد کنید .وضعیت تاهلمجردمتاهل تحصیلاتدبیرستانفوق دیپلمکارشناسی ( لیسانس )فارغ‌التحصیل یا مدرک حرفه‌ایدانشکدهسایرترجیح می دهم...